без диагноза

Заглавие
Болести без диагноза или какво са психосоматичните нарушения