Една терапия може да бъде ефективна при лечението на някоя болест, но никой да не е провеждал научни изследвания, за да го докаже. Едва гогато се докаже научно, тя се превръща в практика, основана на доказателства. Това различава, например, биофийдбек от аромотерапията, за която няма събрани емпирични данни за ефикасност, въпреки че се използва при лечение на различни болести. Последните десетилетия ефикасността на биофийдбек интензивно се проучва, все нови и нови данни се появяват в научната периодика и спектърът на нарушенията, успешно повлияни чрез биофийдбек се разширява непрекъснато.

За да се докаже ефикасност научните изследвания трябва да следват точно определен дизайн, в който се провеждат множество контролни експерименти – например, срещу плацебо ефекта в терапията.

Въведени са 5 нива на ефикасност, които показват колко доказателства са събрани при терапевтирането на дадено нарушение. Най-високото 5-то ниво показва, че методът е ефикасна и специфична терапия за даденото нарушение.

Проведен наскоро сравнителен мета-анализ, например, показа висока ефикасност и специфичност на неврофийдбек по отношение на импулсивността и дефицита на вниманието и средна ефикасност по отношение на хиперактивността у пациенти с ХАДВ, с което се доказа научно 5-то ниво на ефикасност

Първо ниво на ефикасност има описано за някои имунни дефицити и хранителни нарушения (анорексия, булемия и др.); второ ниво за Аутизъм, Депресии, Дихателна недостатъчност, Импотентност Инсулт, Мускулна дистония, Нощно напикаване при деца, Посттравматичен стрес, Тинитус, Церебрална парализа и др.; трето ниво за Мигрена при деца, Зависимости, Инсомния, Вулводиния (хронична болка), Диабет, Нарушена дефекация, Нощно напикаване при мъже и др.; четвърто ниво за Хипертония, Хронична болка, Тревожност и страхови разстройства, Мигрена при възрастни, Епилепсия, Мускулни заболявания, Рейнолдс синдром (хронична хипотермия), Запек и др. и пето ниво за Хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ) и Нощно напикаване при жени.

Понастоящем има над 6000 индексирани статии за биофийдбек и неврофийдбек в научните бази от данни (например, PubMed).

Фийдбек терапиите за конкретно нарушение, на днешния си етап от развитието си, имат различно ниво на доказана ефикасност в световната практика:

Нарушения

Ниво на ефикасност

Имунни дефицити, Хранителни нарушения (анорексия, булемия)

1-во
не потвърдено емпирично

Аутизъм, Депресии, Дихателна недостатъчност, Импотентност Инсулт, Мускулна дистония, Нощно напикаване при деца, Посттравматичен стрес, Тинитус, Церебрална парализа и др.

2-ро
възможно ефикасна

Мигрена при деца, Зависимости, Инсомния, Вулводиния (хронична болка), Диабет, Нарушена дефекация, Нощно напикаване при мъже

3-то
вероятно
ефикасна

Хипертония, Хронична болка, Тревожност и страхови разстройства, Мигрена при възрастни, Епилепсия, Мускулни заболявания, Рейнолдс синдром (хронична хипотермия), Запек

4-то
ефикасна

Хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ), Нощно напикаване при жени

5-то
ефикасна и специфична

Нивата на доказана ефикасност на биофийдбек по отношение на различни психо-соматични нарушения непрекъснато се покачват. Списъкът с нарушенията, при които биофийдбек е ефикасен също се разширява, с нарастващия брой научни и клинични изследвания в областта.