Поведението на човека включва всички двигателни привички, навици, програми, чрез които той решава конкретни житейски задачи или постига набелязани желани цели в индивидуалното си развитие.
Поведението обаче не е само съкращаване на мускули и движение на тялото в пространството, а включва и всички процеси вътре в органите на тялото, които го подготвят за коя и да е дейност. Например, по време на физическа или психична работа, органите променят рязко режима си на работа за да се постигне поставената цел.
Тренирането на оптимална работа на органите, обаче не е толкова лесно, защото оценката на тяхното функциониране е изцяло субективна  – „чувствам се добре“, „леко неразположен съм“ и т.н.

Ако обаче имаме сензори, които да отчитат обективно работата на органите в тялото и получим тази информация обратно в реално време е възможно да се научим да контролираме процесите в тялото и да тренираме тяхната оптимална работа при изпълняване на коя и да е дейност или при покой и релаксация. Такава възможност ни дават биофийдбек методите.

Сензори регистрират реално протичащите процеси вътре в тялото, а информация под формата на игри или аудио-визуални презентации се връща обратно и човек ги наблюдава в реално време. При постигане на желана цел, успехът се възнаграждава по различни начини и така тренираният процес се усилва, запаметява и автоматизира след не голям брой сесии. Този универсален принцип на саморегулация на процеси в тялото при самонаблюдение и възнаграждаване при постигане на желана цел, върху който стъпват биофийдбек методите се използва практически в много направления. Основната цел при практикуването на биофийдбек методите е придобиването на нови или подобряване на налични способности и умения за управление на процесите в тялото както от здрави, така и от хора, страдащи от различни заболявания.

Колкото сензори имаме на разположение, толкова вътрешни процеси можем да повлияем. Сензорите ни дават биофийдбек параметрите, които използваме, за да променим състоянието си въобще или при изпълнение на конкретни задачи.

В крайна сметка чрез биофийдбек променяме нашето външно поведение и работата на вътрешните органи, осъществяващи това поведение.