Биофийдбек е метод, който позволява на човек да се научи даповлиява своите физиологични процеси, за да подобри своето здраве и постижения. Информация за физиологичните процеси се връща към човек като по този начин се изостря вниманието му към тях и той се научава да ги контролира съзнателно.

Биофийдбек методите измерват активност на мускули, съпротивление на кожата, температура на кожата, дишане, сърдечна честота, вариабилност на сърдечната честота, кръвно налягане, електромагнитна активност на мозъка, кръвоток и др. Изследванията в последните декади показват ясно, че биофийдбек самостоятелно или в комбинация с други поведенчески терапии е ефективен за лечението на различни медицински и физиологични нарушения, от главоболие през високо кръвно налягане до дефицит на вниманието и хиперактивност. Използва се от лекари, психолози, ерготерапевти, консултанти, физиотерапевти, трудови терапевти, логопеди и др. Биофийдбек методите позволяват да се увеличи личния принос към поддържането на добро здраве.

Неврофийдбек е специфичен случай на биофийдбек, при който човек се учи да контролира електромагнитната активност на своя мозък. EEГ-фийдбек методът използва информация от електро­енцефало­гра­ма­та на човека за да му покаже моментната активност на неговия кортекс. Много неврологични и други нарушения са съпроводени с анормална кортикална активност. Най-често се използва количествено ЕЕГ, за да се идентифицира налична анормална активност. ЕЕГ фийдбек методът позволява на човека да модифицира анормалната мозъчна активност и да я оптимизира. ЕЕГ фийдбек практиката се разви рязко след широко приетото й приложение за терапевтиране на хиперактивност и дефицит на вниманието, специфични трудности в обучението (СТО), епилепсия, депресии, инсулти, зависимости, тревожност, хронична болка и др.

Биофийдбек и неврофийдбек методите са атрактивен подход за всички, които търсят алтернативна, съпътстваща, неинвазивна, безлекарствена терапия, в която участието на индивида е активно, с включване на цялостната същност на човека (тяло, психика, дух), както и подпомагане на собствените оздравителни сили на тялото. Фийдбек методите са холистична терапия, чиято основа е повлияването на психичното и емоционално състояние на човека, което променя физиологичните процеси в тялото и обратно, на свой ред физиологичните процеси в тялото повлияват психо-емоционалния статус. Те тренират човек на саморегулация, изостряне на вниманието, усилване на контрола върху тялото, мозъка, нервната система и подобряване и оптимизиране на физиологичните програми за справяне в различни житейски ситуации.