Човешкото тяло е съставено от милиарди клетки, които живеят в удивителен синхрон. Единното им управление се осъществява посредством хуморална (чрез разтворени във вода сигнални молекули) и нервна (чрез биоелектрични потенциали) регулация.

Основен принцип в регулирането на коя и да е функция в човешкото тяло е принципа на обратната връзка (фийдбек), който поддържа хомеостазата - всичко необходимо за поддържането на здравето и живота.

Под въздействието на различни фактори на средата или тялото, отделни функции отслабват (хипофункция) или се активират прекомерно (хиперфункция) и равновесието се измества трайно, пораждайки най-различни соматични нарушения. Най-честите причини за соматичните нарушения са психични, които са най-интензивни, когато сме будни. Те изчерпват бързо ограничените ресурси на тялото, затова то се освобождава от психичните функции по време на сън като възстановява своето равновесие.

Възстановителните процеси на тялото му носят удоволствие и наслада и задоволяването на телесните потребности (храна, вода, сън) се възприема като награда. Обратно процесите на изчерпване и изтощаване на тялото се възприемат като наказание. Наградата поражда симпатия и привличане, а наказанието антипатия и отбягване, което е в основата на най-древната, най-устойчива и общочовешка оценъчна система - афектно-емоционалната.

Чрез наградата и наказанието новороденото учи първите си житейски уроци и те стават основа както на неговото психично и телесно здраве, така и на цялостното му поведение и взаимоотношения. Стъпка по стъпка (формиране, шейпинг) или скокообразно (фейдинг) детето формира инструментите (операнти) на поведение, с които си служи цял живот, именно чрез наградата и наказанието.

Най-дълбокото и трайно учене в развитието на детето е инструменталното чрез възнаграждаване на постигнатата желана цел, която задоволява някоя негова потребност (телесна, психична, социална). Когато обаче детето бъде наказано, афектната реакция е отбранителна и отбягваща, а емоциите негативни. Ако това се повтаря често то се научава на тревожност и страх, които ако продължат прекалено дълго, изчерпват и изтощават трайно тялото и психиката му и могат да се породят различни нарушения. Като резултат на тези процеси се формират операнти на патологично поведение, от които човек страда. Но те могат да бъдат променяни чрез различни терапевтични подходи.

Една от поведенческите терапии, които много ефективно променят патологични операнти, а по този начин множество психосоматични заболявания е биофийдбек терапията. Сигнали от тялото се регистрират чрез сензори и се връщат обратно като информация на човека под формата на звук, картина, анимация или игра. Всяка промяна на сигнала в желана посока, която се възнаграждава, води до нейното усилване, запаметяване и утвърждаване! Така нарушените телесни функции, свързани с този сигнал могат да бъдат повлияни успешно в рамките на ограничен брой терапевтични сесии. Това е принципа на действие на биофийдбек терапията (бълг. биологичната обратна връзка), която използва естествени саморегулиращи се механизми, налични в тялото за възстановяване на нарушени функции.

Немедикаментозна, щадяща пациента, приятна и изключително ефективна биофийдбек терапията учи човек да контролира функции, които иначе не може да възприема съзнателно - пулс, отделяне на пот, съкращаване на гладка мускулатура и дори генериране на определени мозъчни ритми. Всеки сигнал, който може да бъде регистриран чрез сензори, може да бъде върнат обратно като информация на пациента. Ролята на терапевта е да избере подходящ план и ход на терапията, подходяща за дадения пациент презентация на регистрираните сигнали и подходящо възнаграждение на постигнатата успешно промяна в желаната посока.

С бурното развитие на компютърните технологии и тяхната изчислителна мощ, практическото приложение на биофийдбек е неограничено - за трениране на здрави хора и топ спортисти, но и за терапевтиране на различни психосоматични, психични, дори психиатрични заболявания.

Добре дошли в космоса на биофийдбека!