Блог

Основни принципи на биофийдбек терапията

Човешкото тяло е съставено от милиарди клетки, които живеят в удивителен синхрон. Единното им управление се осъществява посредством хуморална (чрез разтворени във вода сигнални молекули) и нервна (чрез биоелектрични потенциали) регулация.

Основен принцип в регулирането на коя и да е функция в човешкото тяло е принципа на обратната връзка (фийдбек), който поддържа хомеостазата - всичко необходимо за поддържането на здравето и живота.

Подкатегории

Страница 3 от 3

Подобни статии от блога