Терапия за скептици

Това е един от най-успешните ми случаи, в които се демонстрира действието на ЛОКУС терапията и резултатите, които се постигат чрез нея.

Историята до момента

Клиентката беше жена с много тежка форма на диария, появяваща се веднага при всевъзможни стрес-стимули и незначителна промяна в ежедневни ситуации, при посещение на нови места и др. Изключително интелигентна, безкрайно чувствителна и отговорна зряла жена, в разцвета на силите и възможностите си, с желана работа, семейство и деца, изведнъж - заради функционалното си нарушение - се превръща в „безполезна, непрекъснато оплакваща се и неспособна да върши елементарни неща“ жена (това каза тя при първата ни среща). Тя не вярваше, че някой или нещо може да й помогне, съмняваше се във всичко, защото продължителността и тежестта на симптомите бяха неопровержима действителност. До момента беше опитала всичко - беше посетила всевъзможни специалисти, включително и психиатър. Много харесвам скептично мислещите, защото при тях плацебо ефектът е с обратно действие. Това беше случай, в който ЛОКУС терапията можеше да се прилага в чист вид и да се разграничи ясно от действието на плацебо ефектите, често използвани съзнателно от много терапевти, включително и от биофийдбекъри. Причината в ЛОКУС терпията да ги избягваме е, че много често самовнушенията (сугестиите) и фиксациите на човек са една от причините за появата на соматични заболявания. Как обаче да премахнем самовнушенията отглеждани с години и да се научим да се „десугестираме“, да разтворим фиск-идеите си и да освободим тялото си от влиянията на могъщата сила на езика и съзнанието? Това е един от основните проблеми, за решаването на който развиваме ЛОКУС терапията.

Конструиране на терапията

Основен фокус при конструиране на терапията и избора на упражнения беше връщане на чувствителността към тялото, по такъв начин, че то да започне да ни дава обратна информация за всяка една промяна, случваща се в него. Крайната цел беше придобиване на такъв локус на наблюдение, че посредством него тя да е в състояние да балансира и уравновесява функционирането, без да променя устоите на съзнанието, мислите и чувствата.

Ход на терапията

Около три месеца жената се съмняваше, бореше, гневеше на червата си, но беше изключително дисциплинирана и правеше упражненията без прекъсване със завидна настойчивост. Простите дейности и активности, които жената извършваше в покой, й върнаха дълбокия сън и това доведе до появата на „добри дни“, които се редуваха с „лоши дни“ в продължение на почти 3 месеца. Съмненията й останаха, но изведнъж симптомите започнаха да се появяват няколко часа след стресовите ситуации, а не непосредствено след тях, както беше преди. Вътрешната борба продължаваше. Скептичността й започна да се превръща във фатализъм - няколко пъти след като се обаждаше по телефона, за да сподели за успехите си, веднага на следващия ден имаше „лош ден“. Ролята на терапевта не беше да убеждава или разубеждава, а търпеливо и настойчиво да изгражда локуси на наблюдение. Целта беше, тя за първи път да преживее динамичен кръгов локус, който управлява малките промени и ги укрепва чрез непрекъсната обратна връзка от тялото, съзнанието и общуването. Жената се върна към плуването като любимо занимание, захвана се да организира няколко празника вкъщи и в работата и започна да пътува със съпруга си веднъж седмично извън града.

Трансфер

Когато разбра, че управляемата динамика на процесите в тялото и на дейностите, които върши, а не лъжливата сигурност на статуквото на еднаквостта на ежедневието, облекчават симптомите и дори за няколко дни забравя за тях, преломният момент настъпи. Един ден се обади по телефона и с нескрит ентусиазъм и без страх от споделяне на успеха, заяви, че е „минала окончателно в зелената зона“ и че “проблемът е овладян“, че има от време на време симптоматични прояви, но те са много редки и нямат никаква връзка с нещата, които прави и със стресовите ситуации в които все по-често изпада, заради повишената й професионална, социална и семейна активност. С този случай всъщност се приложиха за първи път в чист вид всички идеи, етапи и техники на новата ЛОКУС терапия.

Подобни статии от блога