Синдром на раздразненото черво: от социална изолация към пълноценен живот

Преди около година в кабинета влезе жена с видимо измъчен вид на възраст между 30 и 40 години, придружавана от съпруга си. Беше изпратена от лекуващия си лекар с диагноза синдром на раздразнено черво за биофийдбек процедури.

Историята до момента

По време на интервютата при първоначалната оценка стана ясно, че симптомите й са от отдавна и че в следствие на грешна диагноза е била подложена на десетки операции на дебелото черво. Поради състоянието й й се е наложило да напусне престижната си работа и постепенно изпаднала в пълна социална изолация. Накрая била изпратена на психиатър и започнала да приема антидепресанти. Половин година по-късно нямало никакво подобрение на симптомите, а депресията непрекъснато се задълбочавала. Безсъние, постоянна тревожност, чувство за безполезност и безнадеждност съпътствали живота й и се отразявали както на отношенията вкъщи, така и на собствените й мисли и постъпки. За щастие съпругът й я подкрепял през цялото време и когато се срещнахме беше готов на всичко, за да може тя да се върне към нормален живот. Междувременно тя беше изпробвала всевъзможни традиционни и алтернативни видове лечение.
В клиника зад граница й поставили диагнозата синдром на раздразнено черво и така за първи път се появил лъч надежда за адекватно лечение.

Конструиране на терапията

След първоначалните измервания и направени тестове се установи липса на каквато и да е реактивност към различните стрес-стимули, типични за човек с дългогодишно депресивно състояние. Пулсът беше изключително ускорен, докато външния вид показваше апатия и безразличие. Съвместно с нея и съпруга й бяха определени целите на терапията, както и обсъдихме ограничителните фактори. Един от тях беше, че семейството живее далеч и за всяко посещение в кабинета се налагаше да пътуват над 300 км.

Терапията беше конструирана, упражненията – индивидуализирани (в тях специално беше включен и съпруга й – като активна страна, а не като пасивен наблюдател, каквато беше ролята му до момента) и започнахме работа незабавно.

Ход на терапията

По време на терапевтичните сесии в кабинета младата жена първо още в кабинета видя и усети резултата от различните активности и упражнения, а след това осъзна, че всичко е в нейните ръце и може да управлява процесите в тялото си без да бъде зависима от външни интервенции. След първите седмици жената започна да спи дълбоко и нормалния сън се върна в ежедневието, което беше една от първите цели на терапията. След като тя овладя способността да се отпуска и сваля напрежението посредством упражненията, които заедно конструирахме за нея, преминахме към връщане на основните дейности в ежедневието, отпаднали в хода на заболяването. Отново чрез упражнения – както в кабинета, така и провеждани самостоятелно вкъщи - се върна емоционалната й реактивност към сетивни и вербални стимули. Постепенно се възвърнаха няколко локуса на наблюдение – промените в тялото, промени в дейностите, промени в общуването и постепенно жената се научи да ги управлява със собствени усилия. Основните симптоми отстъпиха и се заместиха с прояснен поглед, усмивка, самоконтрол и поставяне на все по-високи цели за постигане. Развитието във всичките му проявления се върна в живота й. След тримесечна терапия тя обмисляше да започне работа. Развлеченията като част от ежедневието й и като друг важен локус на наблюдение се завърнаха като желана цел и инструмент за укрепване на новото динамично равновесие на баланс между тялото, ежедневните дейности, общуването с любимите хора и удовлетворението, че управлява живота си сама.

Трансфер

При трансфера на новите умения за самостоятелно управление на състоянието преминахме заедно през три кризи. За преодоляването им ключова роля изигра нейният съпруг и постоянството в упражненията. Дългогодишните порочни кръгове на безнадеждност и страдание, „тренирани“ десетилетие, след няколкомесечна борба отстъпиха на новите навици. Въздишки на облекчение, израз на спокойствие и усмивки засияха по лицата на цялото семейство. Един много тежък случай беше овладян.