Малките промени и големите резултати

Когато веднъж в кабинета дойде йога инструктор, се намръщих усмихнато и го попитах какво го води при мен, а той ми отговори, че междуличностен семеен конфликт го изважда от контрол напоследък.

Чувства сърцебиене и прескачане, което не е имал преди това и състоянието му се влошава прогресивно. Наистина при разговор се установи дисбаланс в сърдечните ритми, но в момента, когато го помолих да направи някое от упражненията, които знае, сигналите се промениха драстично. Подобно явление е често наблюдавано в практиката ми - когато човек се научи да владее процесите в тялото си в покой, това въобще не е гаранция, че в напрегнати ситуации няма да „превключи“ на изключително дисбалансиран режим. Даже напротив – в конфликтни ситуации с лекота преминава в тях и с времето ги превръща в устойчиви реактивни модели на поведение.

Младият мъж определено беше социално и семейно ангажиран, но трудно съчетаваше „двата свята“. Той беше дошъл преди още да се появят истински соматични симптоми и беше решен превантивно да се справи с проблема. Когато човек се откаже от точковия или линейния локус на наблюдение и спре да го налага на останалите и разбере, че повечето гледни точки са в основата на балансираното управление на динамиката на всички процеси в тялото и ума, той се връща в пътя на естественото развитие, основано на управление на малките промени в живота, водещи до пълна свобода. След откровен разговор в тази посока и споделяне само на идеята за различните видове локуси на наблюдение го попитах, колко често прави упражненията си. Той сподели, че ги прави само след критична ситуация или след конфликт, но вече не помагали. Поговорихме си малко за функционирането на мозъка и че е допуснал естествена грешка на ума, който е забравил, че способността да се отпускаме се тренира в пълен покой, но след това се пренася в реални ситуации и то постепенно. В края на сесията модифицирахме дихателните практики, които правеше, според сигналите, които регистрирахме със сензорите и визуализирахме на екрана. Така се спряхме и на определен дневен ритъм на правене на упражненията и с това терапията приключи. След няколко седмици се обади и ми благодари. Понякога ЛОКУС терапията се състои от една единствена сесия. Понякога човек забравя най-простите неща в ежедневието, улисан в сложността на социалните отношения и изискванията на средата. Най-простото решение е смяна на гледната точка и откриването на подходящ, работещ и ефективен импулс за връщане към собственото си развитие, и минимални знания за управление на промените, които са постоянни в нас и около нас.

Подобни статии от блога