Биофийдбек

Тайната на биофийдбек или какво е инструментално учене

Инструментално учене – това е най-лесния и бърз отговор на въпроса защо биологичната обратна връзка работи и води до трайна промяна в състоянията и поведението на човешкото тяло. Неминуемо, обаче, следващият въпрос е „А какво е инструментално учене?“. И въпреки, че отговорът е малко по-дълъг, ще се опитаме да разкажем на кратко.

В инструменталното учене няма замесени инструменти, няма и кучета с условни рефлекси. Всъщност това е история за котки и лабиринти. В самия край на 19-ти век американски учен на име Едуард Торндайк – по това време тъкмо завършил университета – наблюдава с интерес как котки намират изхода от построени от него хартиени кутии-лабиринти в едно мазе в Харвард. Когато ги вкарвал за пръв път в лабиринта, на котките им отнемало доста време да открият пътя към изхода. При следващите опити, обаче, котките все по-рядко правели грешни избори и все по-често – правилни. Така с течение на времето им отнемало все по-малко време да напуснат лабиринта. Благодарение на изучаването на тяхното поведение през 1898 г. Торндайк формулира т.нар. Закон за ефекта. Този закон е доста сходен с откритията на Павлов, направени четири години по-късно, и гласи: "От няколкото отговора на една и съща ситуация, тези които са придружени или последвани непосредствено от задоволяване на животинското желание при равни други начала, са тясно свързани със ситуацията и когато тя се повтори, е много вероятно да се повтори и отговора; тези, които са съпроводени или последвани непосредствено от неразположение и неудобство по отношение на животинското желание при равни други начала, нямат силна връзка със ситуацията и когато тя се повтори, е малко вероятно да се повтори и отзива.".

Законът за ефекта – освен за котки и кучета – важи с пълна сила и за хората. Това означава, че човешкият мозък също усилва поведението, което бива награждавано и избягва поведението, за което не получава награда или бива санкционирано по някакъв начин. А когато става въпрос за поведение, всъщност се имат предвид и несъзнаваните процеси в организма. Именно те са определящи за състоянията ни, а често пъти и за появата на нежелани специфични реакции и симптоми. И когато към котешките наблюдения на Торндайк се добавят достиженията на съвременните невронауки като биофийдбек апаратите и софтуерите, се получава естествен инструмент за саморегулация. Биофийдбек апаратурата е в състояние да отчете в реално време динамиката на процесите в организма, а специализираният софтуер превръща тази динамика в забавна компютърна игра, в която човек получава награда за постигане на желаната динамика на съответните процеси. И също като котките в лабиринта, след краен брой упражнения човешкият мозък усвоява ново умение – да усилва награждаваното поведение и да избягва неговата противоположност. По този начин при бъдеща поява на негативен процес, тялото автоматично го регулира в желаната посока. И voilà – сами и най-вече без специални усилия или замисляне сме в състояние да поддържаме здравословно равновесие.

Добър изстрел, лош изстрел - биофийдбек в спорта

Биофийдбек технологиите стават все по-достъпни и лесни за управление. Те включват сензори за измерване на сигнали от тялото и софтуер. Чрез него не само се визуализира информацията, която постъпва през сензорите, а се анализират и сравняват данните с оптималните стойности. Сензорите, произвеждани на пазара, са все по-чувствителни, а софтуерът – все по-удобен за потребителите. Тези предпоставки дават възможности биофийдбек технологиите да бъдат използвани от специалисти в практиката не само за клинични цели, но и за повишаване на постиженията в спорта, например.
Един изключителен пример за прилагането на биофийдбек в спорта на най-високо ниво, е със световния шампион по стрелба с лък – Кевин Евънс.
Той започнал да се занимава със стрелба още 14-годишен, но при инцидент в началото на 2004 го оставя с една ръка. Две години му отнели да измисли дизайн, да изработи и експериментира с пригодено за неговото състояние изстрелване на стрелата. Технологично проблемът бил решен като изстрелът се извършвал чрез акта на преглъщане. През 2007 Кевин бил 4-ти в ранглистата на Канада и 1-ви на параолимпийските игри.

Сценичната треска – криле на успеха или катастрофа

Сценична трескаДа се изправиш пред пълна зала с публика и да изпълниш парчето, което си тренирал цяла година без никаква грешка и с емоцията, вдъхновяваща слушателите – това е голямо предизвикателство не само за младите изпълнители, музиканти и певци.

Умерена тревожност или стрес, позната още като сценична треска на хората на изкуството е понякога повече от благоприятна за виртуозни изпълнения. Но премине ли една граница се превръща в пристъп на паника с катастрофални последици. И двете се характеризират с повишаване на пулса, учестено дишане, мускулно напрежение, изострени сетива, „пеперуди“ или „самолети“ в стомаха в зависимост от културната окраска на субективното преживяване.

Взаимоотношенията между предстартовата или сценичната треска и качеството на изпълнение е сложна и много индивидуална. Всякакви варианти на успех и неуспех се наблюдават при нашумелите напоследък телевизионни шоу проекти за млади талантливи изпълнители – Х фактор, България търси талант, Гласът на България и много други. Емоционалната буря или „прегарянето“ понякога отнася таланта и оставя след себе си дълбока следа на разочарование.

Ефикасност на биофийдбек терапията

Една терапия може да бъде ефективна при лечението на някоя болест, но никой да не е провеждал научни изследвания, за да го докаже. Едва гогато се докаже научно, тя се превръща в практика, основана на доказателства. Това различава, например, биофийдбек от аромотерапията, за която няма събрани емпирични данни за ефикасност, въпреки че се използва при лечение на различни болести. Последните десетилетия ефикасността на биофийдбек интензивно се проучва, все нови и нови данни се появяват в научната периодика и спектърът на нарушенията, успешно повлияни чрез биофийдбек се разширява непрекъснато.

За да се докаже ефикасност научните изследвания трябва да следват точно определен дизайн, в който се провеждат множество контролни експерименти – например, срещу плацебо ефекта в терапията.

Биофийдбек е поведенческа терапия

Поведението на човека включва всички двигателни привички, навици, програми, чрез които той решава конкретни житейски задачи или постига набелязани желани цели в индивидуалното си развитие.
Поведението обаче не е само съкращаване на мускули и движение на тялото в пространството, а включва и всички процеси вътре в органите на тялото, които го подготвят за коя и да е дейност. Например, по време на физическа или психична работа, органите променят рязко режима си на работа за да се постигне поставената цел.
Тренирането на оптимална работа на органите, обаче не е толкова лесно, защото оценката на тяхното функциониране е изцяло субективна  – „чувствам се добре“, „леко неразположен съм“ и т.н.

Биофийдбек накратко

Биофийдбек е метод, който позволява на човек да се научи даповлиява своите физиологични процеси, за да подобри своето здраве и постижения. Информация за физиологичните процеси се връща към човек като по този начин се изостря вниманието му към тях и той се научава да ги контролира съзнателно.

Биофийдбек методите измерват активност на мускули, съпротивление на кожата, температура на кожата, дишане, сърдечна честота, вариабилност на сърдечната честота, кръвно налягане, електромагнитна активност на мозъка, кръвоток и др. Изследванията в последните декади показват ясно, че биофийдбек самостоятелно или в комбинация с други поведенчески терапии е ефективен за лечението на различни медицински и физиологични нарушения, от главоболие през високо кръвно налягане до дефицит на вниманието и хиперактивност. Използва се от лекари, психолози, ерготерапевти, консултанти, физиотерапевти, трудови терапевти, логопеди и др. Биофийдбек методите позволяват да се увеличи личния принос към поддържането на добро здраве.

Страница 1 от 2

Подобни статии от блога