Стандартната терапевтична сесия продължава един астрономически час и обичайно включва:

Преглед на изминалата седмица

С терапевта се обсъждат добрите и лошите дни (от гледна точка на липса и наличие на симптоми), преживените стресиращи случки и събития, моментите, в които се появяват или изчезват симптоми. В този момент се прави преглед и на индивидуалните форми за самооценка, които клиентът е попълвал през седмицата и се дискутират упражненията и резултатите от тях.  Докато се обсъжда всичко това, клиентът е със съответните биофейдбек сензори и заедно с терапевта наблюдава реакциите на тялото си в реално време.

Обратна връзка от терапевта за данните от апаратурата

По време на обсъждането биофийдбек апаратурата визуализира състоянието на тялото. Това е момента, в който терапевтът дава обратна връзка и анализира както данните от апарата, така и връзката между реакциите на тялото, темите, които се обсъждат и нежеланите симптоми, по отстраняването на които се работи. Целта е осъзнаване на взаимовръзките, което пък е задължително условие, за да станат реакциите на тялото целенасочено управляеми.

Обсъждане, демонстрация и трениране на упражнения

Общото между всички симптоми, с които ЛОКУС терапията работи е, че те са с психо-соматичен произход. Това означава, че нежеланите реакции на тялото се контролират в най-голяма степен от вегетативната нервна система, а тя пряко се влияе от емоционалното състояние на конкретния човек. Това е причината всички упражнения за връщане на психо-соматичния баланс да се разработват индивидуално за всеки клиент и да се търси оптималното за него изпълнение. В тази част от терапевтичната сесия се тренират нови или се модифицират стари упражнения, които да отстраняват симптомите. Резултатите от упражненията върху тялото се наблюдават в реално време с помощта на биофийдбек апаратурата и при нужда се коригират. По този начин се постига индивидуалните най-ефикасни упражнения за всеки клиент в зависимост от етапа в терапията, в който се намира.

Какви упражнения се тренират и защо се налага да се модифицират, прочете тук (=> линк към Какви упражнения се правят и как се мери ефекта от тях?)

„Рецепта“ с упражнения и активности

В края на терапевтичната сесия клиентът получава т.нар. „рецепта“ с упражнения и дейности, които трябва да изпълнява извън кабинета до следващата терапевтична сесия. Те са напълно съобразени с неговите възможности за изпълнение, но изискват ежедневна активност и постоянство. Резултатите, промените и напредъка ежедневно се отчитат в специално разработената форма за самонаблюдение и самооценка, която в детайли се обсъжда с терапевта в началото на следващата терапевтична сесия.