Крайната цел на ЛОКУС терапията е от една страна отстраняване на симптомите, които са довели клиентите при нас, а от друга – създаване на механизъм за самостоятелно поддържане на динамично здравословно равновесие в бъдеще. Окончателният резултат от ЛОКУС терапията е, че клиентите ни постигат баланс във функционирането на всички нива – тяло, емоции, комуникация и взаимодействие със средата. Постигнатият баланс освен това е устойчив във времето и до него се достига в предварително ясни срокове.  

Конкретните резултати, които се постигат от клиентите ни в хода на ЛОКУС терапията:

  • отстраняване на конкретните симптоми и нежелани състояния, които са довели клиентите при нас;
  • усвояване от страна на клиентите на различни инструменти за бързо,  успешно и осъзнато управление на състоянието си, които да прилагат самостоятелно;
  • развиване на устойчивост към нежелани ситуации и външни влияния;
  • цялостно подобряване на здравословното състояние и качеството си на живот.