В същността си ЛОКУС терапията е обучителен процес за тялото, по време на който то се научава да се справя само със стресиращи го ситуации и с нежеланите резултати от тях. За това подхождаме към упражненията като към учене – няма как човек да се научи да решава интегрални уравнения, ако преди това не е научил цифрите, например. Няма как да затоплим студените си крайници или да премахнем болките в гърба, ако преди това не сме разбрали какво напрягаме и как да го отпуснем.

В ЛОКУС терапията в зависимост от това в кой етап се намира клиентът, се прилагат последователно три вида упражнения: базови упражнения за баланс в нервните процеси, упражнения за отстраняване на симптомите и упражнения за устойчивост към стрес (т.нар. десензитизация).