Въпреки популярното твърдение, че ако нещо работи, по-добре да не се пипа и да не се задават излишни въпроси, ние вярваме в познаването и разбирането на причинно-следствените връзки. И непрекъснато задаваме въпроси. По този начин установяваме обективните зависимости – кое състояние с какво е свързано и от какво се влияе (често пъти отговорите съвсем не са очевидни). Пак по този начин се фокусираме върху ефикасните решения – има ли по-бърз, лесен и устойчив начин за постигане на целите на клиента.

Причините ЛОКУС терапията да дава желаните резултати са две:

1)  употребата на научни методи и емпирично доказани добри практики и

2) фокус върху ефикасните решения.

ЛОКУС терапията е основана на научни методи и добри практики с обективна и емпирично доказана ефективност. Най-често ползваните са биофийдбек, ерготерапевтични методи и средства и биопсихосоциална хомеостаза.

Възприемането на всяко състояние от отделния човек е субективно. Въпреки това в света, в който живеем прилагаме конкретни механизми и инструменти, които ни осигуряват обективност на информацията. Когато говорим за разстояние, един метър е един метър, независимо от субективните усещания за близо и далеч на отделните хора. Същото е и по отношение на времето – независимо колко дълго или кратко ни се струва нещо, реалната му продължителност може да бъде измерена съвсем точно с часовник.

В ЛОКУС терапията ние използваме точно такива обективни мерки и теглилки за състоянието на клиентите ни и за промяната, които постигат. Тези научни методи и добри практики са напълно независими от всяко субективно усещане.