Локус терапия

ЛОКУС терапията е терапевтична система, чиято основна цел е трайно да отстранява нежелани симптоми и състояния. За ЛОКУС терапията не е от значение дали е поставена медицинска диагноза или каква е тя, нито какви са психологическите причини за симптомите (травми от миналото, стрес и т.н.). Тъй като симптомите са свързани с тялото, ЛОКУС терапията се фокусира върху естествения начин, по който работят човешкият мозък и тялото. Конкретното ѝ съдържание, дейности и активности се конструират индивидуално за всеки. Използвайки последните достижения на невронауките в комбинация с апаратурния биофийдбек и ерготерапевтични техники, ЛОКУС терапията връща естественото равновесие в човешкото тяло и създава устойчив механизъм за самостоятелно поддържане на това равновесие в бъдеще.

Какво е ЛОКУС терапия Етапи на терапията Какво правим по време на терапията Как протича терапевтичната сесия Какъв резултат се постига Защо терапията работи Специфични случаи на приложение Помощни средства