Освен симптомите с неизяснен или с психо-социален произход, ЛОКУС терапията се прилага и в някои специфични случаи. Става въпрос за ползването ѝ като съпътстваща и поддържаща терапия при някои видове диагностицирани заболявания, както за употребата й при профилактика на рискови групи.