ЛОКУС терапията е система за трениране на естествените способности на човешкото тяло за саморегулация и поддържане на здравословно динамично равновесие. Както във всяка тренировка, в ЛОКУС терапията също се ползват помощни средства. В нашия случай това са биофийдбек апаратите и специализирания биофийдбек софтуер.