Доктор Стоян Везенков


  • Магистър по молекулярна биология от Софийския Университет „Св. Климент Охридски“.
  • Магистър по ерготерапия от Русенски Университет „Ангел Кънчев“.
  • Доктор по невробиология от Георг-Август Университет в Гьотинген, Германия.
  • Сертифициран неврофийдбек терапевт Институт по Неврофийдбек в Мюнхен, Германия.
  • Доцент по физиология в Югозападен Университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.
  • Автор е на книгите „Приложна неврофизиология на човека – биофийдбек и неврофийдбек“ и „Соматична поведенческа терапия – биофийдбек парадигми, проблеми, приложения, ефикасност“, както и на множество научни статии в областта на приложните невронауки.
  • Водил е множество лекции в чужбина и страната, както и семинари, уъркшопи и обучения по неврофийдбек и ЕЕГ-неврофийдбек.

Кои сме ние: Неофийдбек Кои сме ние: Екип