Неофийдбек е компания, която разработва, прилага, разпространява и развива ЛОКУС терапията и биофийдбек методите като безлекарствени подходи за саморегулация на процесите в човешкия организъм. Нашата задача е да предоставим на клиентите си комплексни дългосрочни решения, като по този начин осигуряваме по-добро здраве и по-високо качество на живот.

Принципите, които ни ръководят са:

научен подход – прилагаме и ползваме единствено и само практики, основани на научни факти и доказателства;


комплексност – терапията е интердисциплинарна и обединява най-доброто от различни научни направления;


прагматизъм – фокусирани сме върху приложението, крайния резултат и ефикасността на терапията;


фокус върху човека – в терапията си прилагаме клиент-центрирания подход;


непрекъснато развитие – развиваме и обогатяваме терапията и всеки нов случай допринася за това.


Създател на терапията: Д-р Стоян Везенков Кои сме ние: Екип