В предварително ясни срокове се постига отстраняване на конкретните симптоми от една страна, а от друга – се изгражда механизъм за самостоятелно справяне с критични ситуации в бъдеще.

Твърди се, че ако главата на човек е във фурната, а краката – в хладилника, той – средностатистически – трябва да се чувства добре. Когато става въпрос за терапия, обаче, ние вярваме, че тя не трябва да бъде средностатистическа. Според нас  ефикасната терапия е полезна за всеки един клиент. Това е причината ЛОКУС терапия да се конструира за всеки конкретен човек – в зависимост от неговия начин на живот, текущо състояние и цели по отношение на здравето. Пак поради това ЛОКУС терапията се развива в индивидуалното темпо и скорост на всеки.

Целта на ЛОКУС терапията е след като приключи, клиентите ни да нямат повече нужда от нас. Това означава те да са в състояние да поддържат динамично здравословно равновесие в тялото си и да контролират и управляват състоянието си. Именно поради това клиентите ни са активна страна в терапевтичния процес – те участват, променят, развиват и взаимодействат. От тяхната активност и ангажираност зависят успеха и продължителността на терапията.

Как протича терапията?

Обичайно терапията преминава през следните етапи:

ЛОКУС терапията е фокусирана от една страна върху конкретния клиент и неговото състояние, а от друга – върху трайните и устойчиви резултати. Първоначалната оценка ни осигурява необходимата информация, въз основа на която нашите терапевти конструират конкретните терапевтични интервенции. След това в кабинетни условия се работи по отстраняване на нежеланите симптоми. В последния етап – трансфера - уменията и способностите за самостоятелно управление на състоянието се прехвърлят в реалния живот на клиентите. Именно благодарение на този процес ЛОКУС терапията не е  еднократна намеса с краткотраен резултат, а се превръща в устойчив механизъм за самостоятелно поддържане на здравословно равновесие.

Научете повече за всеки етап:

Крайният резултат от ЛОКУС терапията е, че клиентът разполага с множество инструменти за самостоятелно  управление на физиологичните си и емоционални състояния и процеси в бъдеще.