ЛОКУС терапията е система за трениране на естествените способности на организма за саморегулация чрез прости последователности от обикновени дейности. Целта й е да отстрани конкретни нежелани симптоми от една страна, а от друга – да създаде в човешкото тяло устойчив механизъм за самостоятелно справяне в бъдеще.

ЛОКУС е латинската дума за място, гледна точка. Когато променяме гледната точка, от която наблюдаваме определен процес или система, те също се променят. ЛОКУС терапията е структуриран подход за динамична промяна на фокуса и мястото на наблюдение, който води до трайна промяна в състоянието на човек и способностите му да го управлява целенасочено.