Решението човек да започне терапия не е спонтанно – обичайно то се взема след внимателно събиране на информация, обмисляне и оценка на много фактори. За да сме сигурни, че клиентите ни вземат най-добрите за тях информирани решения, първата ни среща с тях е безплатна.

Безплатната консултация не е терапевтичен час. Тя е предварително определена среща с терапевт, по време на която:

ще се запознаете с ЛОКУС терапията
терапевтът отговаря на Вашите въпроси и дава допълнителна информация за това, което Ви интересува;
ще се запознаете с терапевта
когато човек започва терапия е важно да е уверен в компетентността и добронамереността на специалиста, който ще работи с него;
ще разберете до каква степен ЛОКУС терапията може да Ви помогне
ЛОКУС терапията НЕ Е панацея. По време на безплатната консултация, терапевта ще прецени дали и в каква степен чрез терапията могат да бъдат повлияни симптомите във Вашия конкретен случай;
ще разберете ориентировъчната продължителност и цена на терапията
ЛОКУС терапията се конструира (активности, дейности, включително и конкретния брой посещения) по отделно за всеки човек след извършване на Първоначалната оценка. Въпреки това по време на безплатната консултация на база предварителна информация и опит, терапевтът може да Ви ориентира колко време ще продължи Вашата терапия и каква ще бъде цената ѝ.

Безплатната консултация е с продължителност до 30 минути. Тя може да се проведе както на място в кабинета, така и по телефона. За провеждане на безплатна консултация – независимо дали в кабинета или по телефон – е необходимо предварително да си запишете час. Можете да го направите на телефон 0879-06-15-11 или от формата тук.